Мартимʼянова Лариса Олексіївна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: кардіологія, фібриляція передсердь, варіабельність серцевого ритму

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра внутрішньої медицини, кімната 7, провулок Балакірєва, 5, м. Харків, Україна, 61103

Електронна пошта: l.martimyanova@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 349-43-44

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією, внутрішня медицина з військовою терапією