Студентам

Розклад занять на осінній семестр 2022/2023 навчального року

Посилання на освітні онлайн-платформи для проведення занять на осінній семестр 2022/2023 навчального року

Навчально-методине забезпечення навчальних дисциплін:

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра хірургічних хвороб

Кафедра нормальної анатомії та фізіології людини

Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології

Кафедра гігієни та соціальної медицини

Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Кафедра педіатрії

Кафедра педіатрії № 2

Кафедра акушерства та гінекології

Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини

⇨ Кафедра ЛОР-хвороб

⇨ Кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

⇨ Кафедра офтальмології

⇨ Кафедра стоматології

Робочі програми навчальних дисциплін:

Освітня програма 2020 р.

Освітня програма 2021 р. (обов'язкові дисципліни)

Освітня програма 2021 р. (вибіркові дисципліни)