Забезпечення кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних та семінарських занять у розпорядженні кафедри є навчальні аудиторії в корпусі університету, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, мікроскопами, лабораторним обладнанням та демонстраційними матеріалами та інші навчальні аудиторії, які розташовані в ДУ «Інститут мікробиології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» та на лікувальних базах кафедри.

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням і застосуванням у навчальному процесі лабораторного обладнання, колориметра, центрифуги, персональних комп'ютерів, мікроскопа "Primo Star", мікроскопів "MICRROmed", теле-, відео- та мультимедійного обладнання, наочного матеріалу, тематичних таблиць.