Наукові конференції медичного факультету

Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є організатором та співорганізатором численних науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, у тому числі із застосуванням сучасних технологій (дистанційні онлайн-заходи). Основною метою організації та проведення цих заходів є формування наукового мислення та заохочення до наукової діяльності студентів та молодих вчених медичного факультету, обмін досвідом та новітніми розробками з колегами з медичних вищих навчальних закладів України та інших країн. До участі у конференціях активно залучаються студенти-науковці, молоді вчені, аспіранти, докторанти, науково-педагогічний колектив та Наукове товариство медичного факультету.

Перелік конференцій, проведених у 2021 році

Науково-практична конференція "Проблеми сьогодення в педіатрії" (18 лютого 2021 року). Інформаційний лист. Програма конференції. Матеріали конференції. Звіт про проведення конференції.

XVІІI Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців "Актуальні питання сучасної медицини", присвячена 25-річчю заснування кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (22-23квітня 2021 року). Анонс конференції, Інформаційний лист, Програма конференції, Матеріали конференції, Звіт про проведення конференції.

Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин» (17 березня 2021 року). Програма конференції. Звіт про проведення конференції. Фотозвіт конференції.


Перелік конференцій, проведених у 2020 році


Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків" (17-18 грудня 2020 року). Програма конференції. Матеріали конференції.

Міжвузівський науково-практичний семінар «COVID-19. Клінічні та лабораторні аспекти» (Україна, 11 грудня 2020 року). Програма семінару. Звіт про проведення семінару. Фотозвіт семінару.

Міжвузівський науково-практичний семінар «Цукровий діабет – актуальні питання клінічної та лабораторної діагностики»(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 18 листопада 2020 року). Програма семінару. Звіт про проведення семінару. Фотозвіт семінару.

ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини», присвячена 215-річчю від дня заснування медичного факультету Каразінського університету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 1-2 жовтня 2020 року). Анонс конференції. Інформаційний лист. Програма конференції. Матеріали конференції. Звіт про проведення конференції.

Науково-практична конференція молодих вчених "Проблеми сьогодення в педіатрії". Інформаційний лист. Програма конференції. Матеріали конференції. Звіт про проведення конференції.

Науковий симпозіум «Інноваційні технології та мультидисциплінарні аспекти у роботі сучасного лікаря». Інформаційний лист. Звіт про проведення конференції.

ІІ з’їзд істориків медицини України, присвячений 215-й річниці з моменту заснування медичного факультету Каразінського університету (ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 23 жовтня 2019 року). Програма заходу. Матеріали конференції. Звіт про проведення конференції.


Перелік конференцій, проведених у 2019 році


Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Звіт про проведення конференції.

Науково-практична конференція «Можливості та досягнення сучасної фармакотерапії в практиці невролога». Звіт про проведення конференції. Програма конференції.

Науково-практична конференція «Sports Medicine and Physical Rehabilitation – modern aspects». Програма конференції. Звіт про проведення конференції.

ХVI Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 28-29 березня 2019 року). Анонс конференції. Інформаційний лист. Програма конференції. Матеріали конференції. Звіт про проведення конференції.


Перелік конференцій, проведених у 2018 році


XV міжнародна конференція студентів, молодих вчених і спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 24-26 квітня 2018 року). Анонс конференції. Інформація про конференцію. Звіт про проведення конференції. Програма конференції. Матеріали конференції.


Перелік конференцій, проведених у 2017 році


ХІV Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 30-31 березня 2017 року). Анонс конференції. Запрошення на конференцію. Інформаційний лист для студентів. Інформаційний лист для молодих вчених та фахівців. Програма конференції. Матеріали конференції (том 1). Матеріали конференції (том 2). Звіт про проведення конференції.

Студентська науково-практична конференція «Фактори ризику розвитку хвороб у молодому віці» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 7 квітня 2017 року). Анонс конференції. Програма конференції. Звіт про проведення конференції.

IV студентська науково-практична конференція «Спортивна медицина та фізична реабілітація – сучасні аспекти» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 18 квітня 2017 року). Анонс конференції. Запрошення та програма конференції. Звіт про проведення конференції.

Круглий стіл з міжнародною участю "Раннє виявлення суїцидальних тенденцій у дітей і підлітків та методи їхньої корекції" (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 26-27 квітня 2017 року). Анонс заходу. Інформаційний лист. Програма заходу. Звіт про проведення круглого столу.

Круглий стіл, присвяченій проблемі первинних імунодефіцитів, «Знайдемо вихід разом!» (Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, м. Харків, Україна, 24 квітня 2017 року). Програма круглого столу. Звіт про проведення круглого столу.

І студентська науково-практична конференція «Перспективи та сучасні тенденції розвитку клінічної вірусології» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 26 травня 2017 року). Анонс конференції. Інформація про конференцію. Програма-запрошення конференції. Звіт про проведення конференції.

Круглий стіл з міжнародною участю "Психотерапія дітей з гіперкінетичними розладами" (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 15-16 червня 2017 року). Анонс заходу. Реєстраційна форма учасника. Інформаційний лист. Програма заходу. Звіт про проведення круглого столу.