Козлов Олександр Петрович

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: внутрішня медицина, мікробіологія, вірусологія, імунологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-69, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: kozlov@karazin.ua

Телефон: +38 (095) 451-51-37

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: клінічна імунологія та алергологія; мікробіологія, вірусологія та імунологія

Додаткова інформація: Автор 17 наукових статей у виданнях, що включені до зарубіжних наукометричних баз, 19 тез доповідей, 23 навчальних посібників, 1 нововведення, учасник міжнародних конференцій.