Завідувач кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Очолює кафедру кардіології, лабораторної та функціональної діагностики доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат державної премії України, професійний член Європейської асоціації кардіологів, член правління Всеукраїнської асоціації кардіологів України, голова Харківської організації Всеукраїнської асоціації кардіологів України, почесний доктор Національного університету ім. Каразіна, Целуйко Віра Йосипівна.

Віра Йосипівна нагороджена медаллю імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я», численними грамотами МОЗ України, грамотами Академії наук України та Академії медичних наук, нагороджена нагородою «Медікс Тріумф» у номінації Найактивніший локальний організатор проекту «Дистанційне навчання».

У 1980 році, після закінчення Харківського медичного інституту, Вченою радою інституту рекомендована на наукову роботу, розпочату під керівництвом академіка Малої Любові Трохимівни. Віра Йосипівна пройшла всі етапи становлення вченого – від лаборанта з вищою освітою до провідного наукового співробітника та завідувача відділу генетики атеросклерозу. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності кардіологія на тему «Простаноїди плазми крові в динаміці гіполіпідемічної терапії у хворих на коронарний атеросклероз», а в 1994 р. — докторську за двома спеціальностями «Кардіологія» та «Генетика» на тему «Клініко анамнестичні та генетичні аспекти ішемічної хвороби серця у молодих».

У 2000 р. Целуйко В.Й. було надано вчене звання професора і з цього ж року вона очолила кафедру кардіології та ФД ХМАПО. Велике значення для зростання наукового потенціалу Віри Йосипівни мало стажування за кордоном (США, 2001), участь у Європейських, Американських та Всесвітніх кардіологічних конгресах та конференціях. Перша доповідь професора В.Й. Целуйко була ще 1997 року на Європейському конгресі з атеросклерозу в Парижі.

У співпраці з науковцями Інституту молекулярної біології та генетики та Інституту геронтології Віра Йосипівна вперше в Україні розпочала молекулярно-генетичні дослідження у кардіології. Результати цих досліджень були відзначені АМН України як найкраща науково-дослідна робота п'ятиріччя. Крім того, Віра Йосипівна завжди тісно співпрацювала з вченими Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеско, національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інститутом серця МОЗ України.

Під керівництвом Віри Йосипівни виконано 4 докторські дисертації та 35 кандидатських дисертацій. Автор 8 монографій, «Справочника кардиолога» (4 перевидання), «Курс лекцій з клінічної кардіології» (2 видання), понад 600 статей у різноманітних журналах.

Протягом року на кафедрі, яку очолює професор, проходить навчання та вдосконалення близько 500 лікарів з різних регіонів України, пройшли навчання іноземні фахівці – всього понад 100 іноземних клінічних ординаторів та аспірантів із 21 країни світу.

Професор В.Й.Целуйко є відомим в Україні та світі вченим, під її керівництвом створено перший в Україні реєстр хворих, які перенесли інфаркт міокарда, кардіоміопатії, тромбоемболії легеневої артерії; організовані Центри з діагностики та лікування вторинних артеріальних гіпертензій та реабілітації кардіологічних хворих після оперативного лікування.