Забезпечення кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Кафедра має умови для проведення навчального процесу на високому рівні, заняття проводяться на клінічних базах кафедри: міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення обласної клінічної лікарні. Лекційні заняття проводяться в аудиторії, яка обладнена сучасною мультимедійною технікою та комп'ютерами. Для практичних занять є учбові кімнати з навчальним та методичним обладненням, є комп'ютери з доступом до мережі Internet.

Матеріально-технічне забезпечення лікарень дає можливість проводити навчальний процес на високому рівні і дозволяє студентам безпосередньо брати участь у процесі обстеження пацієнтів, використовуючи діагностичний потенціал клінік. Крім того, на клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження – коронарна ангіографія та стентування коронарних судин, комп'ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, Ехо-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження у галузі біохімії, імунології, генетики.

Співробітниками кафедри розроблено дистанційні курси навчання. Підготовлений банк навчальних відео- та аудіоматеріалів.