Абітурієнтам

УВАГА!

На період дії воєнного стану на території України контактний телефон адміністрації факультету змінено. З усіх питань просимо звертатися телефоном +380 (73) 179-74-54 або електронною поштою med@karazin.ua!

Слава Україні!

Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є структурним підрозділом вищого навчального закладу державної форми власності, провідною метою якого є підготовка високоякісних лікарів європейського рівню другого (магістерського) рівню за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» кваліфікації «Магістр медицини. Лікар». Медичний факультет надає можливість своїм студентам отримати вищу медичну освіту у стінах класичного університету з розширеним об’ємом фундаментальних знань та поєднанням у навчальному процесі традиційних та інноваційних підходів до навчання. Необхідною та суттєвою складовою вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти, науки та клінічної практики.

З історією факультету та університету, а також с факультетом на сучаносму етапі його розвитку можна ознайомитися у розділі нашого сайту "Про факультет". Рекомендуємо звернути увагу на рейтингові показники діяльності факультету, переваги класичної університетської освіти, яка надається нашим студентам, стан матеріально-технічного забезпечення навчальної діяльності, склад науково-педагогічного колективу, перелік клінічних баз, на яких проходить вивчення студентами медичного факультету клінічних дисциплін, та інші розділи сайту. Обов’язково відвідайте фотогалерею медичного факультету та перегляньте відео про факультет та університет.

Інформаційний буклет для абітурієнтів