Завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Керує кафедрою онкології, радіології та радіаційної медицини завідувач кафедри, професор Красносельський Микола Віллєнович, науковими інтересами якого є хірургія, онкохірургія, торакальна хірургія.

Свою трудову діяльність розпочав у 1981 р. під час проходження інтернатури з дитячої хірургії на базі 1-ї Дитячої міської лікарні м. Лисичанська. У 1982-1983 роках пройшов спеціалізацію з дитячої онкології (Київ, Москва ВОНЦ). З 1986-го р. по 1988 рік навчався у клінічній ординатурі з фаху «Онкологія».

У 1993 році перебував на стажуванні у клініці Лондонського Королівського товариства з мікрохірургії, у госпіталі St.Mark`s з колоректальної хірургії, у Royal госпіталі з онкохірургії. У 1995 роцінавчавсяу клініці братів Мейо (м. Роджестер, штат Міннесота, США).З 1982 року працював у Ворошиловградському обласному онкологічному диспансері на різних посадах, а саме: лікаря-онколога, обласного дитячого онколога та завідувача хірургічного відділення.З вересня 1988 працював на різних посадах у Харківському науково-дослідницькому інституті медичної радіології, а саме: лікарем-хірургом, завідувачем хірургічного відділення, старшим науковим співробітником відділу профілактики та лікування променевих ушкоджень. У 1993 році прийнятий на посаду асистента кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Харківського медичного інституту.У тому ж році захистив кандидатську дисертацію. У травні 1999 р. прийнятий на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії,у вересні 1999 р. –на посаду доцента тієї ж кафедри.

У 2005 році захистив докторську дисертацію таобраний Дійсним членом (академіком) Української технологічної академії наук по відділенню «Сучасні медичні технології». У 2006-2014 роках був головним спеціалістом з хірургії Головного управління охорони здоров’я Харківської ОДА. З 2008 р. -професор кафедри хірургії №2 Харківського медичного університету.

З червня 2013 року Красносельський М.В за конкурсом обраний на посаду в.о. директора, а з 13.11.2013 р. був затверджений президією Національної академії медичних наук України на посаду директора ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Красносельський М.В. є автором понад 160 наукових праць, 22 патентів на винахід, 4 свідоцтв на авторське право, 16 методичних рекомендацій, 4 монографій. Також вінвходить до складу редакційної ради журналу «Онкологія» та «Євразійського онкологічного журналу». Красносельський М.В. є лауреатом Державної премії України в галузінауки і техніки, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Пам’ятною Відзнакою ім. проф. В.Т. Зайцева.

Професором запропоновано способи зниження ризику дисемінації злоякісних утворень, проведено декілька досліджень у різних галузях онкології, впроваджено нові технології в практику українських лікарів-онкохірургів. Бере активну участь у Міжнародних конференціях, наукових з’їздах та форумах з питань онкології, загальної та невідкладної хірургії, торакальної та ендокринної хірургії

Красносельський Микола Віллєнович безпосередньо бере участь у наданні медичної допомоги з діагностики та лікуванні хворих хірургічного та онкологічного профілю. Виконує 200-300 оперативних втручань найвищої складності на рік.

Звіт завідувача про роботу кафедри (2019-2020 рр.)