Навчальна робота кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів по 3 дисциплінам українською та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи становить 6253 академічних години, з яких 62 виділено на лекційні курси, а 5392 - на практичні заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання всіх дисциплін кафедри проводиться відповідно до рекомендацій і регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

У процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного діагностичного обладнання, яке є на клінічній базі. Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічному обстеженні пацієнтів, виборі та проведенні лікувальних і діагностичних заходів в конкретних клінічних випадках, беруть участь в клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід .

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 1 і КРОК 2, яка здійснюється тестовими завданнями всіх доступних баз і банків тестів, із застосуванням спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет- систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів.