Наукова робота кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими фахівцями в своїх областях не тільки на території України, а й за її межами.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені в 8 статтях в журналах, які мають імпакт-фактор і входять в зарубіжні наукометричні бази, у 158 статтяхвітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені 5 патентами і авторськими свідоцтвами.

З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь в 15 конференціях, з'їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі в 10 - міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з ДУ «Інститут радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», з яким підписано договір про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведенні спільних науково-дослідних робіт.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри беруть активну участь в клінічних консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 5 тез і одна стаття в спеціалізованих виданнях.