Методична робота кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовані кафедрою методичні матеріали доступні студентам у електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп’ютерної мережі медичного факультету, у електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.


З усіх дисциплін кафедри розроблені і постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного і підсумкового модульного контролю знань і умінь студентів, переліки контрольних питань і рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.