Клінічні бази кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Клінічною базою кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини є ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Це один з провідних закладів охорони здоров’я України, відомий своїм науковим та клінічним потенціалом далеко за межами нашої країни.

На клінічній базі проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори з участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, що проходять на клінічній базі кафедри.

Клінічна робота кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини проводиться співробітниками кафедри на клінічній базі із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.