Кадровий склад кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Кадровий склад кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини включає 3 докторів медичних наук, 1 професора, 7 доцентів, кандидатів медичних наук, 8 асистентів, 3 лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 31,25%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом – 68,75%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним науковим та лікувальним досвідом і потужним педагогічним потенціалом персоналу кафедри. З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.