Завідувач кафедри педіатрії

Керує кафедрою педіатрії завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор В’ячеслав Григорович Чернуський, який є відомим в Україні та поза її межами фахівцем у галузі педіатрії, пульмонології, імунології та алергології.

В. Г. Чернуський у 1979 році з відзнакою закінчив Харківський медичний інститут зі спеціальності «Педіатрія». З 1981 до 1997 роки працював асистентом кафедри педіатрії Харківського державного медичного інституту, а з 1997 по 2008 роки – доцентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб Харківського національного медичного університету. З 2008 по 2013 роки працював на посаді доцента кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2013 року В. Г. Чернуський обіймав посаду професора, а з жовтня 2016 року є завідувачем кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У 1988 році В. Г. Чернуський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 «Педіатрія» за темою «Клініко-імунологічні показники та їх диференціально-діагностичне значення при неревматичних ураженнях міокарду». У 1999 році йому було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі пропедевтики дитячих хвороб, а у 2001 році – вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія».У 2012 році В. Г. Чернуський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.03.08 «Імунологія та алергологія» за темою «Характеристика клініко-імунологічних і інфекційних факторів при бронхіальній астмі у дітей» і у 2014 році йому було присвоєне вчене звання професора кафедри педіатрії.

В. Г. Чернуський проводить активну педагогічну діяльність, передаючи свій досвід та знання студентам медичного факультету: читає лекції з дисципліни «Пропедевтика педіатрії» та проводить практичні заняття з дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами», проводить клінічні розбори пацієнтів разом зі співробітниками кафедри та студентами.

В. Г. Чернуський є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 при ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» та членом редакційної колегії наукового журналу «Анали Мечниківського інституту». Він є автором 5 підручників, 3 монографій, 39 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, 78 статей у вітчизняних фахових виданнях, 19 авторських свідоцтв.

Сферою наукових та професійних інтересів В. Г. Чернуського на сучасному етапі його діяльності є теоретична, експериментальна і клінічна пульмонологія, імунологія та алергологія, механізми формування бронхіальної астми у дітей та підлітків, нові методи діагностики та лікування в пульмонології.