Навчальна робота кафедри педіатрії

Навчальна робота кафедри педіатрії є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів з 6 дисциплін на українській та російській (для російськомовних іноземних студентів) мовах. Загальний об’єм навчальної роботи складає 21596 академічних годин, з яких 180 – лекційні, а 17284 – практичні заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями МОЗ та МОН України за типовими програмами, затвердженими центральним методичним кабінетом при МОЗ України. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Методичні комплекси дисциплін кафедри

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, дистанційний контроль рівня підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК-2).

В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, що є у розпорядженні кафедри: дуоденоскопічний та рентгенологічний кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, клінічна та бактеріологічна лабораторія, лабораторія функціональної діагностики та радіоізотопної діагностики.

Спільно з викладачами кафедри студенти приймають участь у клінічному обстеженні пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах, під час чого отримують вже на етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК-2, яка проводиться з розглядом тестових завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівню знань, особистого та онлайн-консультування викладачами з приводу питань підготовки до КРОК-2 на протязі всього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК-2 за дисциплінами кафедри підтверджується результатами іспиту, за яким медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.

В ході навчальної діяльності викладачами готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця та заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.