Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації керує завідувачка кафедри кандидат медичних наук, доцент Бринза Марія Сергіївна.

У 2010 році з відзнакою закінчила медичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна по спеціальності «Лікувальна справа». З 2010 до 2012 року навчалася в інтернатурі по спеціальності «Терапія» в Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі терапії, ревматології та клінічної фармакології. У 2012-2013 роках працювала лікарем-терапевтом приймального відділення Чугуївської центральної районної лікарні ім. М.І. Кононенка. З 2012 року працювала асистентом, а з березня 2013 року вступила до аспірантури на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Прогностичне значення тривалості інтервалу QTc у медикаментозному менеджменті пацієнтів після імплантації електрокардіостимуляторів і кардіоресінхронізуючих пристроїв», за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія; з вересня 2016 року працювала доцентом кафедри внутрішньої медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2018 році була запланована дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою «Патогенетичні і прогностичні чинники клінічного перебігу та оптимізація лікування пацієнтів після радіочастотної абляції фібріляції, тріпотіння передсердь та їх комбінації», спеціальність – 14.01.11 – кардіологія. У жовтні 2018 року отримала вчене звання доцента по кафедрі внутрішньої медицини. У грудні 2018 року була обрана завідувачкою новоутвореної кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації.

Бринза Марія Сергіївна постійно вдосконалює свою педагогічну, наукову та лікувальну кваліфікацію шляхом проходження курсів з англійської мови, педагогічної майстерності, внутрішньої медицини; має спеціалізацію за фахом кардіологія та ендокринологія.

До сфери наукових інтересів Бринзи М.С. входять кардіологія, аритмологія, ендокринологія, кардіореабілітація. Є автором більш ніж 70 наукових і науково-методичних праць. Щорічно приймає участь у науково-практичних конференціях як вітчизняного, так і міжнародного рівнів.Є членом Асоціації кардіологів України, членом Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA).

Бринза М.С. користується авторитетом серед співробітників, студентів, медичного персоналу та хворих. Викладає лекції з дисциплін «Пропедевтика внутрішньої медицини» і «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія» українською та англійською мовами; виконує великий обсяг методичної, наукової, організаційної та лікувальної роботи на базі спеціалізованої медико-санітарної частини №13; є членом Вченої ради медичного факультету.