Забезпечення кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних та семінарських занять у розпорядженні кафедри є навчальні аудиторії в корпусі університету, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням у навчальному процесі анатомічних моделей, навчальних плакатів, медичних тренажерів і симуляторів, професійного діагностичного обладнання.