Навчальна робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

На кафедрі проводиться навчання лікарів та студентів українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України. Навчальний процес проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки та інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації, обговорення різних питань у голосовому та текстовому чаті, дистанційний контроль знань тощо).

У процесі навчальної діяльності на кафедрі лікарі та студенти мають можливість ознайомитись з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є у розпорядженні кафедри. На практичних заняттях студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, беруть участь у клінічних розборах, консиліумах, обходах, лікарських та кафедральних конференціях, отримуючи вже на етапі навчання клінічний та практичний досвід.