Наукова робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Сфера наукових інтересів кафедри охоплює вивчення: особливостей ведення пацієнтів і прогноз після радіочастотної абляції фібриляції та тріпотіння передсердь; особливості електрокардіографічних показників у пацієнтів з цукровим діабетом; впровадження та вивчення новітніх методик реабілітації опорно-рухового апарату у пацієнтів із супутніми кардіоваскулярними захворюваннями.

Наукову роботу кафедра здійснює за кількома напрямками:

- навчання в аспірантурі;

- участь викладачів кафедри в наукових конференціях, семінарах;

- публікація наукових статей, тез доповідей;

- робота над кафедральної наукової темою;

- наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри;

За короткий період від моменту створення кафедри співробітники регулярно беруть участь у Всеукраїнських, а також Міжнародних конференціях. Особливо хотілося б виділити такі події, як:

• у вересні 2019 року 3 співробітників (Махаринська О.С., Октябрьова І.І., Золотарьова Т.В.) отримали Гранти Європейського товариства кардіологів (ESC Congress 2019 Educational Grant) і відвідали Європейський конгрес кардіологів спільно зі Світовим конгресом кардіологів, який відбувся у Парижі, Франція.

• на XX Національному конгресі кардіологів України асистент кафедри Золотарьова Тетяна Володимирівна була нагороджена дипломом за I місце на конкурсі молодих вчених.

Тільки за рік існування кафедри опубліковано 7 статей у вітчизняних виданнях, 1 стаття в міжнародному виданні (SCOPUS), 8 статей подано до друку і опубліковано понад 24 тез доповідей.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри беруть активну участь в клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковані статті в спеціалізованих виданнях, в тому числі в зарубіжних.