Наукова робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Наукові дослідження проводяться співробітниками кафедри з її заснування, вони стосуються різних питань кардіології. Під керівництвом Целуйко В.Й. було захищено понад 35 кандидатських дисертацій та 4 докторські дисертації.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені у статтях у журналах, які мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних наукометричних баз, та більш ніж у 1000 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджені численними патентами та авторськими свідоцтвами.

Кафедра проводить науково-практичні конференції, співробітники кафедри виступають із доповідями за результатами власних наукових досліджень на конференціях, з'їздах, у тому числі міжнародних.