Методична робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, а також у друкованому вигляді.

Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом кафедри під керівництвом Целуйко В.Й. «Курсу лекцій з клінічної кардіології», який було доповнено та перевидано у 2020 році; "Справочник по кардиологии", опублікований у 2009 році, перевиданий у 2012, 2014 р. Окрім цього видано методичні розробки, навчальні посібники. За основними кардіологічними патологіями розроблені та постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають методики оцінки знань студентів, методичні рекомендації до практичних занять та для самостійної роботи, бази тестових та ситуаційних завдань для поточного контролю знань, переліки контрольних питань та рекомендованої літератури, мультимедійні презентації лекцій тощо.