Клінічні бази кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Клінічними базами кафедри є кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні та міська клінічна лікарня №8.

Харківська обласна клінічна лікарня є сучасним багатопрофільним лікувальним закладом. Кардіологічний стаціонар на 60 ліжок із відділенням інтенсивної терапії оснащений сучасною апаратурою.

Міська клінічна лікарня №8 представлена 6 кадіологічними відділеннями: двома інфарктними, відділенням інтенсивної терапії, де надається невідкладна кардіологічна допомога, відділенням реабілітації після гострого інфаркту міокарда, відділенням для лікування вторинних гіпертоній, кардіологічним та відділенням ревматології.

У клініці проводяться коронарна ангіографія та стентування коронарних судин, комп'ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, Ехо-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження у галузі біохімії, імунології, генетики.

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори за участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення здобутих теоретичних знань.

Клінічна робота кафедри кардіології проводиться співробітниками на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.