Забезпечення кафедри педіатрії

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття проводяться у 2 лекційних аудиторіях, що обладнані мультимедійними системами та комп’ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних занять кафедра має 5 навчальних аудиторій, що обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

Організація навчального процесу на кафедрі ґрунтується як на традиційних формах навчання (робота у відділеннях, участь у обходах та розборах тяжко хворих дітей), так і на новітніх навчальних технологіях з використанням комп’ютерних програм та аналітично–інформаційних систем. Співробітниками кафедри розроблено дистанційні курси навчання з дисциплін кафедри.