Кадровий склад кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кадровий склад кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації включає 5 кандидатів медичних наук, 4 доценти; 17 асистентів без наукового ступеню; 3 старших лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 81%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 19%.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Бринза Марія Сергіївна

Карнаух Елла Володимирівна

Матюхін Павло Володимирович

Махаринська Олена Сергіївна

Вороненко Олена Сергіївна

Галдзицька Нiна Петрiвна

Золотарьова Тетяна Володимирівна

Коломицева Ірина Миколаївна

Ларіонова Віола Миколаївна

Лахоніна Арина Ігорівна

Лісова Наталія Олександрівна

Октябрьова Ірина Іванівна

Павлова Даяна Юріївна

Шокало Ірина Володимирівна

Швець Юліан Миколайович

Шмiдт Олена Юріївна

Штельмах Вікторія Олександрівна

Айдінова Ельвіра Аліярівна

Богун Наталія Юріївна

Борисова Юлія Володимирівна

Прохорова Олена Олександрівна

Сапричова Лариса Віталіївна

Чупака Наталія Павлівна

Біла Наталя Володимирівна

Караванова Марина Миколаївна