Кадровий склад кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Кадровий склад кафедри на 2021 рік включає 1 доктора медичних наук, професора; 4 доцентів, кандидатів медичних наук; 5 асистентів, кандидатів медичних наук. Відсоток осіб, які працюють на основному місці роботи, становить 66.7%, а зовнішні сумісники – 33.3%. Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та високим потенціалом педагогічного персоналу кафедри. З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, тематичні вдосконалення, беруть участь у конференціях, конгресах (on та of line) та ін.


Викладачі кафедри:

Целуйко В. Й.

Яковлева Л.М.

Жадан А.В.

Крижна С.І.

Міщук Н.Є.

Почепцова О.Г.

Кузнецов І.В.

Радченко О.В.

Романенко О.О.

Сухова С.М.

Бутко О.О.

Матузок О.Е