Історія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації створена на основі рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 27 серпня 2018 року шляхом реорганізації кафедри внутрішньої медицини. Завідувачем кафедри був обраний кандидат медичних наук Бринза Марія Сергіівна. У першому складі кафедри розпочали свою роботу асистентами випускники Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. До колективу кафедри також увійшли четверо викладачів, які здобули спеціалізацію зі спортивної медицини і реабілітації в Харківськії медичній академії післядипломної освіти.

З перших днів організації і роботи кафедри велика увага приділялася навчально-методичній і науково-методичній роботі, були створені і розповсюджені методичні вказівки для підготовки студентів до лекцій та практичних занять. Викладання дисциплін проводилось і надалі ведеться англійською мовою на високому науковому і методичному рівні навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина».