Кадровий склад кафедри педіатрії

Кадровий склад кафедри педіатрії включає 4 доктора медичних наук, професора; 16 кандидатів медичних наук, доцентів; 1 кандидат медичних наук, асистент; 3 старших лаборанта. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 29,16%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 70,84%. Викладацьку та наукову діяльність на кафедрі веде 1 Заслужений діяч науки і техніки України.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. Середній стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 26,5 років.

З метою підвищення якості викладання співробітники кафедри проходять курси підвищення кваліфікації з педагогіки та основної спеціальності. Останні роки приділяється багато уваги впровадженню у навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Чернуський В’ячеслав Григорович

Коренєв Микола Михайлович

Говаленкова Ольга Львівна

Летяго Ганна Володимирівна

Толмачова Світлана Рафаїлівна

Савво Інна Дмитрівна

Кашіна-Ярмак Вікторія Леонідівна