Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 1511

19 грудня 2015 року

Студенти медичного факультету взяли участь у Першій міжвузівській науково-практичній конференції для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів «Актуальні проблеми лабораторної медицини»

Студенти медичного факультету взяли участь у Першій міжвузівській науково-практичній конференції для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів «Актуальні проблеми лабораторної медицини»

Гусак Євгенія Олександрівна, студентка групи ВИ-59, взяла участь у Першій міжвузівській науково-практичній конференції для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів «Актуальні проблеми лабораторної медицини», що відбулася у Харківському національному медичному університеті 17-18 грудня 2015 року.

Науковий керівник – доцент кафедри загальної та клінічної патології Шаповал О.В.

Тема дослідження: «Перспективні напрямки вивчення впливу біологічно активних речовин на показники стану системи гемостазу».

Автором показано, що важливим питанням комплексного лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією є профілактика тромботичних ускладнень. При цьому бажано, щоб препарати, які для цього застосовуються, можливо було вживати впродовж тривалого часу із мінімальними наслідками для організму.

Гусак Є. О. наведені методи лабораторної діагностики, що використовуються для оцінки стану системи згортання крови. Розглянуто клінічний приклад передопераційного дослідження показників стану системи гемостазу та зроблено припущення щодо впливу біологічно активних речовин імбиру на лабораторні показники стану системи гемостазу. Вказані ефекти дозволяють прогнозувати терапевтичне застосування свіжого імбиру для профілактики тромботичних ускладнень у хворих з серцево-судинною патологією, насамперед у випадках непереносимості відомих антитромботичних лікарських засобів.