Склад Вченої ради медичного факультету


Склад Вченої ради медичного факультету:

 • БЕЛОЗЬОРОВ Ігор Вікторович, д. мед. н., професор, декан факультету – голова Вченої ради;
 • ВЛАСЕНКО Ольга Олександрівна, к. мед. н., доцент, заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини – заступник голови Вченої ради;
 • КРАТЕНКО Ганна Степанівна, к. мед. н., доцент, заступник декана по роботі з іноземними студентами (українська та російська мова навчання), доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини;
 • ТЯГУН Ірина Миколаївна, методист вищої категорії, заступник декана з економічних та загальних питань, голова профспілкового бюро факультету;
 • ЦІВЕНКО Олексій Іванович, д. мед. н., професор, заступник декана з лікувальної роботи, професор кафедри хірургічних хвороб;
 • ШАМУН Каміль Еліас Антон, к. мед. н., доцент, заступник декана з виховної роботи з іноземними студентами, доцент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
 • БРИНЗА Марія Сергіївна, к. мед. н., доцент, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації;
 • ГРИЩЕНКО Микола Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології;
 • ДАНИЛЕНКО Георгій Миколайович, д. мед. н., професор, професор кафедри гігієни та соціальної медицини;
 • КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ Микола Віллєнович, д. мед. н., професор, в.о. завідувача кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини;
 • КУДРЕВИЧ Олександр Миколайович, к. мед. н., доцент,в.о. завідувача кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
 • МІЩЕНКО Тамара Сергіївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології;
 • НІКОЛЕНКО Євгеній Якович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини;
 • ПОПОВ Микола Миколайович, д. мед. н., професор, професор кафедри загальної та клінічної імунології та алергології;
 • ПРОЦЕНКО Олена Сергіївна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патології;
 • СОТНІКОВА-МЕЛЕШКІНА Жанна Владиславівна, к. мед. н., доцент, завідувачкафедри гігієни та соціальної медицини;
 • ТИХОНОВА Тетяна Михайлівна, д. мед. н., с.н.с., завідувач кафедри внутрішньої медицини;
 • ХВОРОСТОВ Євген Дмитрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб;
 • ЧЕРНУСЬКИЙ В’ячеслав Григорович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії;
 • ШЕВЧЕНКО Наталя Станіславівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2;
 • ШЕРСТЮК Сергій Олексійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анатомії людини;
 • БИЧКОВ Сергій Олександрович, д. мед. н., професор, професор кафедри хірургічних хвороб;
 • ВАСИЛЬЄВ Дмитро Володимирович, к. мед. н., доцент, доцент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
 • ВОЛОБУЄВА Ольга Вікторівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології;
 • ГОВАЛЕНКОВА Ольга Львівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри педіатрії;
 • ГОЛОВКО Тетяна Олексіївна, к. мед. н., доцент кафедри педіатрії № 2;
 • ГРИЩЕНКО Ольга Валентинівна, д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології;
 • ЗОЛОТАРЬОВА Тетяна Володимирівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації;
 • ЗУБОВА Євгенія Олегівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри анатомії людини;
 • КАРНАУХ Елла Володимирівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації;
 • КОЗЛОВ Олександр Петрович, к. мед. н., доцент, доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології;
 • КРЕМЕНЬ Анастасія Вікторівна – старший інспектор деканату;
 • ЛЯДОВА Тетяна Іванівна, д. мед. н., доцент, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології та алергології;
 • МАТВЄЄНКО Марія Сергіївна, асистент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
 • МАРТИМ’ЯНОВА Лариса Олексіївна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини;
 • МІНКО Олександр Іванович, д. мед. н., професор,професор кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології;
 • РОЖКОВА Олена Юріївна, асистент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії;
 • СЛОБОДЯНЮК Ольга Володимирівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини;
 • СТОРЧАК Ганна Вадимівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології;
 • ШАПОВАЛ Олена Володимирівна, к. мед. н., доцент, доценткафедри загальної та клінічної патології;
 • ШЕВЧЕНКО Олена Олександрівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини – секретар Вченої ради;
 • ГРИЩЕНКО Альона Вікторівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4-го року навчання;
 • АНДРІЄНКО Анастасія Сергіївна, студентка ІV курсу;
 • АРБУЗОВА Ксенія Станіславівна, студентка V курсу, Голова профспiлкової органiзацiї студентiв, аспiрантiв i докторантiв медичного факультету;
 • ВОРОНА Дарія Анатоліївна, студентка ІV курсу;
 • РАМАКАЄВА Лейла Ринатівна, студентка ІV курсу;
 • СЛОБОДЯНЮК Ірина Вячеславівна, студентка ІV курсу, Голова студентської ради медичного факультету.