Довідкова інформація

Документи для отримання звання доцента/професора


Наказ МОН України №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Бланк бюлетеню для таємного голосування

Постанова Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 року "Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань"

Документи для обрання за конкурсом на посади


Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Бланк бюлетеню для таємного голосування

Підготовка та тиражування навчальних та наукових видань університету


Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних на наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна