Університетська освіта - безперечна перевага

Медичний факультет, будучи частиною найстарішого в Україні Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, надає своїм студентам унікальну можливість отримати класичну університетську освіту, очевидні переваги якої незаперечні.

Класична університетська вища школа завжди була основою медичної науки та освіти у всіх розвинених країнах світу. Необхідною складовою вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти, науки та клінічної практики.

Безсумнівно, тільки університети, що мають розвинену базу для викладання та вивчення біомедичних та природничих дисциплін, завдяки використанню міждисциплінарних підходів створюють умови для формування та вдосконалення клінічного та науково-медичного мислення майбутніх лікарів. Стрімке проникнення у медичну галузь досягнень інформатики, фізики, хімії, біології, математики та інших наук робить особливо важливим суттєве збільшення об’єму та якості вивчення цих фундаментальних дисциплін для формування лікарів майбутнього покоління.

Медичний факультет Каразінського університету створює для своїх студентів ідеальні умови для вивчення фундаментальних наук на спеціалізованих факультетах Університету. Класичні університетські підходи до навчання студентів біохімії та неорганічній хімії, фізиці та біофізиці, математиці та медичній статистиці, інформатиці та комп’ютерним наукам, філософії та історії, медичній біології та генетиці, іноземним мовам та основам економічної теорії роблять випускників медичного факультету готовими до сучасних умов клінічної практики, що стрімко змінюються, та викликам медичної науки.

Можливості підвищення якості медичної освіти у нашому Університеті суттєво розширюються за рахунок інтеграції у процес підготовки майбутніх лікарів науково-педагогічного потенціалу інших факультетів: біологічного, фізичного, хімічного, соціологічного, історичного, екологічного, економічного, психологічного, філологічного, юридичного, факультетів іноземних мов та комп’ютерних наук. Поглиблена підготовка студентів у сфері біофізики, біохімії, комп’ютерних технологій та інших фундаментальних наук робить випускників медичного факультету готовими до ефективної праці із сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та дозволяє у повній мірі оволодіти надсучасними методами лікування та діагностики.

Навчання на медичному факультеті у стінах класичного Каразінського університету, який є одним із найстаріших та славетних вищих навчальних закладів Східної Європи, надає нашим студентам унікальну можливість отримати другу університетську освіту у сфері економіки, інформатики, юридичної справи, менеджменту, психології, прикладної математики, іноземних мов тощо.