Навчальна робота - пріоритет №1

Навчальна робота медичного факультету Каразінського університету є одним із пріоритетних напрямків його діяльності. Навчання студентів проводиться українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами.

Навчання студентів проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, затверджених Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти та науки України, що удосконалені в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес реалізується з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним долученням інноваційних підходів до реалізації освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різноманітних проблем у голосовому та текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного екзамену КРОК тощо).

В процесі навчальної діяльності на медичному факультеті студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яким забезпечені клінічні бази факультету та університетські кафедри. Практичні заняття проводяться в умовах, що максимально наближені до реальних. Студенти сумісно з викладачами кафедр приймають участь у клінічному дослідженні пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід.

Особлива увага у процесі навчання студентів приділяється їх підготовці до ліцензійних тестових іспитів КРОК 1 та 2, яка проводиться з розбором тестових завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівню знань, консультацій та онлайн-консультацій викладачами з питань підготовки до іспиту на протязі всього періоду вивчення окремих дисциплін з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів.

Висока ефективність підготовки студентів медичного факультету до іспитів КРОК підтверджується їх результатами, за якими медичний факультет щорічно займає провідні рейтингові позиції серед медичних вищих навчальних закладів України.

У ході навчальної діяльності викладачами кафедр відбираються та проходять додаткову підготовку кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах тощо з окремих дисциплін, в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця та заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.