Науково-педагогічний колектив - відомі лікарі, видатні вчені та найкращі педагоги

Підготовка майбутніх лікарів на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться силами потужного науково-педагогічного колективу. Викладацьку діяльність на факультеті ведуть більше 40 докторів наук, професорів, близько 180 кандидатів наук, доцентів, та 20 кандидатів наук, асистентів, а також більше 150 асистентів без наукового ступеню.

Серед викладачів медичного факультету – видатні вчені та педагоги сучасності, діагности та клініцисти, імена яких відомі далеко за межами України: проф. І. В. Белозьоров, проф. Є. Я. Ніколенко, проф. Є. Д. Хворостов, проф. Т. М. Тихонова, проф. В. Г. Чернуський, проф. М. М. Коренєв, проф. М. М. Попов, проф. О. С. Проценко, проф. М. Г. Грищенко, проф. О. В. Грищенко, проф. Г. М. Даниленко, проф. С. О. Шерстюк, проф. В. І. Пономарьов, проф. Н. С. Шевченко та інші.

Висока якість освіти підтримується силами кафедральних колективів з середнім стажем викладацької діяльності у вищих медичних навчальних закладах, що перевищує 12 років. Кафедрами проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення кваліфікації, тематичних удосконаленнях, передатестаційних циклах, конференціях, з’їздах, конгресах тощо.

Провідні спеціалісти у окремих областях медичної науки у процесі навчання передають студентам свої теоретичні знання та безцінний клінічний досвід, розвиваючи вже з перших років навчання клінічне мислення та навички лікувально-діагностичного мистецтва.