Клінічні бази - найкращі в Україні

Навчання студентів медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться у тому числі на клінічних базах, які відносяться до провідних в Україні лікувально-профілактичних та науково-дослідних установ.

В процесі проведення навчальних занять на клінічних базах студенти оволодівають навичками, що необхідні для клінічної роботи, проводять клінічні огляди та інтерв’ювання пацієнтів, заповнюють медичну документацію, ознайомлюються з принципами та опановують техніку роботи з сучасним медичним обладнанням, приймають участь у діагностичних та лікувальних заходах, консиліумах, клінічних розборах складних випадків, науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах тощо.

Клінічні бази медичного факультету оснащені сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням європейського рівня, а клінічна робота проводиться з урахуванням новітніх стандартів надання медичної допомоги. Більша частина закладів з переліку клінічних баз медичного факультету є новаторами у своїх галузях, провідними науковими та клінічними центрами, відомими своїми науковими працями та досягненнями далеко за межами України.

Практичні та лекційні заняття на кафедрі хірургічних хвороб проводяться у Дорожній клінічній лікарні ст. Харків «Укрзалізниці». Клініка є потужним науковим центром та обладнана сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням, до переліку якого відносяться хірургічні відеоендокомплекси МВТ-ЕФ (Росія), KarlStorz (Німеччина), Ендомедіум (Росія); електрохірургічні апарати ЭХВА-350М/120Б «Надія-2» (Україна), ЭХВЧ-200-«Ендомедіум» (Росія), KarlStorz (Німеччина); ультразвукова хірургічна установка «HarmonicscalpelUltracision» (EthiconEndoSurgery, США), УЗД-апарати Sonoace 4800 фірми «Medison», ToshibaNemio и PhilipsHDI 4000; відеоендоскопічні комплекси «Olympus» (Японія); рентгенологічний комплекс Superix 180N тощо.

Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров'я» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та Харківська міська поліклініка № 24.

Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров'я» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» – це провідний лікувально-діагностичний, організаційно-методичний та науково-практичний центр Українських залізних доріг з неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинної хірургії та психіатрії. Діапазон допомоги, що надається, – від гострих станів до етапів реабілітації, а також забезпечення повноцінного обстеження та уточнення діагнозу з метою проведення лікарсько-трудової експертизи для працівників залізничного транспорту України.

Харківська міська поліклініка № 24 має 4 терапевтичні відділення, де організована не тільки амбулаторна допомога пацієнтам, але й денні стаціонари та стаціонари на дому. Студенти старших курсів мають можливість сумісно із лікарями цього закладу брати участь у постановці діагнозу, підборі діагностичних процедур та оптимальних методів лікування на засадах доказової медицини. Висококваліфіковані кадри та сучасне обладнання дозволяють проводити якісну первинну та вторинну профілактику багатьох станів у клініці внутрішніх хвороб.

Клінічною базою кафедри загальної практики – сімейної медицини є Харківська міська поліклініка № 26, яка є базою для проходження медичної практики з внутрішньої медицини студентами 5 курсу (англомовна форма навчання), а також вивчення дисципліни «Організаційні засади сімейної медицини» студентами 6 курсу.

На цій клінічній базі проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори хворих з участю студентів, проходить формування практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, які проходять на базі поліклініки.

У поліклініці отримують спеціалізовану медичну допомогу більше 65 000 осіб, що мешкають у Дзержинському районі м. Харків за 29 спеціальностями, працює більше 300 співробітників, з яких 89 лікарів та 132 середніх медичних співробітника. У поліклініці працюють «Школи артеріальної гіпертензії» та «Школа навчання хворих на цукровий діабет», до роботи яких активно долучаються студенти медичного факультету Каразінського університету.

Клінічними базами кафедри акушерства та гінекології є:

  • Харківський міський перинатальний центр, який є спеціалізованим закладом з надання медичної допомоги у разі передчасних пологів, недоношеним малюкам та лікування невиношування вагітності.
  • Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенко – сучасний медичний заклад, що надає повний комплекс послуг щодо ефективної діагностики та лікування усіх видів жіночого та чоловічого безпліддя.
  • Харківська обласна студентська лікарня являє собою сучасний багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, який надає медичну допомогу на 3 рівнях: первинному – у 14 Центрах первинної медико-санітарної допомоги та 9 здоровпунктах, що розташовані безпосередньо у вищих навчальних закладах, де проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів та надається первинна медична допомога; вторинному – у поліклініці на 3 000 відвідувань у день, де лікарями-спеціалістами надаються усі види лікувально-профілактичної допомоги, у тому числі диспансеризація, та проводяться усі необхідні діагностичні дослідження; третинному – у стаціонарі на 180 ліжок для студентів та на 60 ліжок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Лікарня надає медичну допомогу студентам 26 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної форми власності силами 866 співробітників, у тому числі лікарями 34 спеціальностей.
  • Харківська міська клінічна лікарня № 13, до структури якої входить поліклінічне та стаціонарне відділення. Стаціонарне відділення розраховане на 305 ліжко-місць. У поліклінічному відділенні ведеться прийом по усім основним лікарським спеціальностям, функціонує денний стаціонар на 42 ліжка, у якому можуть проходити лікування хворі терапевтичного, неврологічного та хірургічного профілю.

Клінічними базами кафедри загальної та клінічної імунології та алергології є Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України, обласна інфекційна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний протитуберкульозний диспансер № 7 та міський шкірно-венерологічний диспансер № 2, на базі яких проводиться удосконалення практичних навичок студентів медичного факультету.

Практична робота має велике мотивуюче значення для студентів під час навчання на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету та проводиться на клінічній базі кафедри, якою є Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України – один з найстаріших медичних закладів України, багатопрофільний хірургічний науково-практичний центр, відомий як в Україні, так і за кордоном. Тут також проводяться практичні заняття з дисциплін, які викладаються на кафедрі хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету Каразінського університету. Заняття з ЛОР-захворювань проходять на базі Харківської міської отоларингологічної лікарні № 30, яка за правом вважається одною з найкращих за своїм профілем в Україні.

Клінічними базами кафедри педіатрії є Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, міська дитяча клінічна лікарня № 24, міська дитяча поліклініка № 23, де проводиться удосконалення знань студентів медичного факультету у галузі педіатрії та дитячих інфекційних захворювань. У відділі гігієни дітей та підлітків Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України проходять практичні заняття кафедри гігієни та соціальної медицини, в ході яких студенти оволодівають навичками профілактичної медицини та основами організації системи охорони здоров’я.