Новини

1 вересня 2023 року

Додатковий набір 2023

Додатковий набір 2023

Оголошено додатковий набір на 1-й курс медичного факультету Каразінського університету

Відповідно до Пункту 5 розділу V Правил прийому: «5. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5. При цьому перша з них починається не раніше ніж 01 вересня, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада.

Перша сесія додаткового набору вступників до медичного факультету Каразінського університету проводиться з 01 вересня до 15 вересня 2023 року. Під час першої сесії додаткового набору приймаються заяви для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра медичного спрямування за денною формою здобуття освіти на основі ПЗСО та НРК5.

З 1 вересня по 6 вересня - реєстрація на вступні випробування (співбесіди замість НМТ);

Форма заяви вступника, який має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (індивідуальній усній співбесіді) здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

З 7 вересня по 8 вересня - проводяться вступні випробування (співбесіди замість НМТ) для вступників на основі ПЗСО та НРК5 (для осіб, які мають право на вступ за співбесідою);

З 9 вересня по 11 вересня - подаються заяви на вступ (вимоги до мотиваційного листа);

12 вересня - надання рекомендацій до зарахування на навчання;

до 14 вересня - виконання вступниками вимог до зарахування;

15 вересня - видається Наказ про зарахування на навчання.

Вступники на основі ПЗСО та НРК5, які мають право на вступ за співбесідою замість НМТ:

  1. особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  2. особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року / рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  3. особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов, для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов, для складання ЄВІ, ЄФВВ);
  4. особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).
  5. особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

З питань вступу просимо звертатися за телефоном +380(68)569-65-99 (Viber), +380(73)179-74-54 (Telegram) або електронною поштою vstup.med@karazin.ua!