Новини

21 вересня 2022 року

Відкрита лекція за темою «Психіатрія як медична спеціальність. Порушення сприйняття, уяви, пам'яті, мислення та інтелекту. Порушення моторики, волі, емоцій. Порушення свідомості»

Відкрита лекція за темою «Психіатрія як медична спеціальність. Порушення сприйняття, уяви, пам'яті, мислення та інтелекту. Порушення моторики, волі, емоцій. Порушення свідомості»

23.09.2022 року в режимі онлайн для здобувачів освіти 4 року навчання буде проведено відкриту лекцію за темою «Психіатрія як медична спеціальність. Порушення сприйняття, уяви, пам'яті, мислення та інтелекту. Порушення моторики, волі, емоцій. Порушення свідомості» з дисципліни «Психіатрія та наркологія».

Лекцію буде проведено відповідно до плану відкритих занять кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології в рамках виконання чергового етапу атестації здобувача вченого звання доцента відповідно до Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом ректора № 03014 -1/132 від 28.03.2018 р.

Доповідач: доцент кафедри, кандидат медичних наук Вікторія ВОВК.