Новини

4 липня 2022 року

Особливості порядку розподілу та зарахування випускників медичного факультету в інтернатуру у період воєнного стану

Особливості порядку розподілу та зарахування випускників медичного факультету в інтернатуру у період воєнного стану

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та змінами, що відбулися в галузі освіти, розподіл і зарахування випускників спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2022 році відбуватиметься в особливому порядку.

Наразі відбувся розподіл в інтернатуру випускників, які навчались за державним замовленням в закладах вищої освіти, підпорядкованих МОЗ.

Студенти нашого Університету, які навчались за державним замовленням, можуть самостійно обирати базу стажування – місце проходження практичноі частини підготовки в інтернатурі (заклад охорони здоров’я державноі або приватноі форми власності), звертатися до керівника бази стажування та, у разі підтвердження наявності місця для проходження інтернатури, подавати документи для зарахування в інтернатуру.

Випускник, який навчався за кошти фізичних (юридичних) осіб, звертається до регіональних департаментів (управлінь) охорони здоров’я для обрання місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі або до керівників закладів охорони здоров’я приватної форми власності, які визначені МОЗ базами стажування, або до керівників закладів охорони здоров’я державної форми власності.

Звертаємо увагу, що для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву та інші документи до Університету не пізніше 20 липня 2022 року.

Випускник зобов’язаний з’явитися на базу стажування для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1-го серпня поточного року та до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1-го вересня поточного року.