Новини

10 червня 2022 року

Відкрита лекція для студентів 2 курсу навчання з дисципліни «Гігієна та екологія»

Відкрита лекція для студентів 2 курсу навчання з дисципліни «Гігієна та екологія»

14.06.2022 року в режимі онлайн для здобувачів освіти 2 року навчання буде проведено відкриту лекцію за темою «Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей та підлітків» з дисципліни «Гігієна та екологія».

Лекцію буде проведено відповідно до плану відкритих занять кафедри гігієни та соціальної медицини в рамках виконання чергового етапу атестації здобувача вченого звання професора відповідно до Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом ректора № 03014 -1/132 від 28.03.2018 р.

Доповідач: завідувачка кафедри, доктор медичних наук Жанна СОТНІКОВА-МЕЛЕШКІНА.