Новини

8 травня 2022 року

Відкрита лекція для студентів 3 курсу навчання з дисципліни «Radiology»

Відкрита лекція для студентів 3 курсу навчання з дисципліни «Radiology»

11.05.2022 року в режимі онлайн для студентів 3 курсу буде проведено відкриту лекцію на тему «Methods of radiological examination of the urinary system. Radiological signs of diseases of the genital system and mammary glands» з дисципліни «Radiology».

Лекція буде проведена відповідно до плана відкритих занять кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини в рамках виконання чергового етапу атестації здобувача вченого звання професора відповідно до Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом ректора №03014 -1/132 від 28.03.2018 р.

Доповідач: професор, доктор медичних наук Владислав CУХІН.