Новини

16 лютого 2022 року

Відкрита лекція для студентів 5 курсу навчання з дисципліни «Anesthesiology and Intensive Care»

Відкрита лекція для студентів 5 курсу навчання з дисципліни «Anesthesiology and Intensive Care»

16.02.2022 року в режимі онлайн для студентів 5 курсу буде проведено відкриту лекцію на тему «Anesthesia: history, types, preoperative assessment and preparation, anesthetic risk assessment» з дисципліни «Anesthesiology and Intensive Care».

Лекція буде проведена відповідно до плану відкритих занять кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії, в рамках виконання чергового етапу атестації здобувача вченого звання доцента відповідно до Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом ректора №03014 -1/132 від 28.03.2018 р.

Доповідач: доцент, доктор філософії (медицина) Матвєєнко Марія Сергіївна.

Посилання на конференцію Zoom

Ідентифікаторконференції: 964 9203 6862