Новини

1 лютого 2022 року

Відкрита лекція для студентів 3 курсу навчання з дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я»

Відкрита лекція для студентів 3 курсу навчання з дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я»

09.02.2022 року в аудиторії 581 для студентів 3 курсу буде проведено відкриту лекцію на тему «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема. Стратегії охорони здоров’я. Сучасні підходи до аналізу та оцінки якості життя» з дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я».

Лекція буде проведена відповідно до плану відкритих занять кафедри гігієни та соціальної медицини, в рамках виконання чергового етапу атестації здобувача вченого звання доцента відповідно до Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом ректора №03014 -1/132 від 28.03.2018 р.

Доповідач: доцент, кандидат медичних наук Загороднєва Оксана Володимирівна.