Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 882

28 січня 2019 року

I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина»

I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина»

17 січня 2019 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на базі медичного факультету проведено I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Медицина», присвяченого 10-річчю від дня заснування кафедри гігієни та соціальної медицини.

У конкурсі прийняли участь 12 студентів 2-6 курсу, які презентували свої наукові розробки.

До складу експертної комісії увійшли:

Голова: БЕЛОЗЬОРОВ І.В., професор, декан медичного факультету.

Цівенко О.І., д.м.н., професор кафедри хірургічних хвороб;

Ніколенко Є.Я., д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини;

Чернуський В.Г., д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії;

Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., к.м.н., доцент, завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини.

За результатами І туру конкурсуекспертна комісія на підставі рецензій та відкритого обговорення прийняла рішення щодо відзначення 7 найкращих робіт, які рекомендовані до участі у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2018/2019 навчальному році:

-який відбудеться 26-27 березня на базі ХНМУ

1 – Кодіров Олімджон Оділович. Генетичні аспекти різних форм гемофілії. (Науковий керівник: д.біол.н., проф. Федота А.М.)

2 - Ісаєва Я.А. Характеристика харчового статусу студентів, як невід’ємна частина профілактики неінфекційних хвороб. (Науковий керівник: асистент Авдієвська О.Г., к.м.н., доц., Сотнікова-Мелешкіна Ж.В.)

3 – Сазонова Т.М. Патогенетичні особливості ураження центральної нервової системи у хворих на гепатоцеребральну дистрофію. (Науковий керівник: д.м.н., проф. Волошин-Гапонов І.К.);

- який відбудеться 27-29 березня на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

1 – Савельєва Лілія. Особливості здоров’я зберігаючої поведінки та стан здоров’я студентської молоді і їх вплив на академічну успішність. (Науковий керівник: к.м.н., доц. Летяго Г.В.)

2 – Agwu Chigborum Charles. Hygienic Assessment of the Diet of foreign medical students considering the irnational cultures. (Scientific supervisor: assistant Holubnicha H.I., PhD, Associate Professor, Zhanna V. Sotnikova-Meleshkina)

3 – Жадан Ю.Г. Діагностична значимість структурного порушення мислення. (Наукові керівники: д.м.н., проф. Пономарьов В.І., к.м.н., доц. Суворова-Григорович Г.О.);

- який відбудеться 27-29 березня на базі Винницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

1- Майстренко Юлія. Вплив хімічної структури препаратів глюкокортикостероїдів на стан мікрофлори бронхолегневої системи у дітей, хворих на бронхіальну астму. (Наукові керівники: д.м.н., проф. Чернуський В.Г.).

Вітаємо переможців та їх наукових керівників зі значним досягненням і бажаємо подальших творчих успіхів!