Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 938

28 січня 2019 року

Кафедрі гігієни та соціальної медицини медичного факультету 10 років

Кафедрі гігієни та соціальної медицини медичного факультету 10 років

Кафедра гігієни харківського університету бере свій початок з 70-х років 19 сторіччя, коли у складі медичного факультету вона була заснована і почала свій бурхливий розвиток. Якобій Аркадій Іванович, Попов Михайло Федорович, Раєвський Аркадій Олександрович, Лященков Павло Миколайович, Коршун Степан Васильович, Фавр Володимир Володимирович - всі ці видатні вчені, професора, приват-доценти нашого факультету заклали основи вивчення гігієни в харківському імператорському університеті та наукових досліджень в цій сфері. Без цих імен, без їх наукового та педагогічного внеску неможливо уявити відродження та розвиток нашої кафедри в сьогоденні.

Кафедра гігієни та соціальної медицини була створена вже за декілька років після відновлення роботи медичного факультету (в минулому – факультет фундаментальної медицини) – 8 грудня 2008 року (наказ № 3501 – 1/059 від 10 липня 2008 року) під керівництвом Даниленка Г.М., д. мед. наук, професора. Її склад було сформовано з науково-педагогічних працівників 2х кафедр: кафедра загальної та клінічної імунології і алергології та кафедра комп’ютерних технологій та математичного моделювання в медицині.

За час існування кафедри було впроваджено сучасні методики викладання, створено бази тестових завдань для забезпечення контролю знань та вмінь студентів, впроваджено викладання усіх предметів із залученням комп’ютерної та мультимедійної техніки, розроблена та впроваджується система спільної наукової роботи студентів та викладачів. При кафедрі був створений та успішно функціонує студентський науковий гурток, члени якого неодноразово успішно представляли свої наукові праці на студентських науково-практичних конференціях.


Фотозвіт з заходу: