Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 402

15 квітня 2017 року

Спростування інформації щодо організації хірургічної школи на платній основі

Спростування інформації щодо організації хірургічної школи на платній основі

В зв’язку з розповсюдженням останнім часом третіми лицями у соціальних мережах та мережі Інтернет інформації щодо організації при медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна хірургічної школи для студентів на платній основі, адміністрація медичного факультету офіційно заявляє, що джерелом цієї інформації не є ні адміністрація, ні співробітники медичного факультету. Медичний факультет не планує, не проводить, не сприяє та не приймає участь у організації заходів на платній основі для студентів факультету та інших вищих навчальних закладів.

Не дивлячись на це, слід відмітити, що за ініціативи декана медичного факультету, д. мед. н., проф. І. В. Белозьорова та завідувачів кафедр хірургічного профілю (д. мед. н., проф. Є. Д. Хворостова та к. мед. н., доц. О. М. Кудревича) та студентського активу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету на цей час продовжується розробка концепції формування хірургічних шкіл при кафедрах хірургічного профілю на факультеті, які будуть надавати можливість студентам медичного факультету на безоплатній основі отримати додаткові теоретичні знання та оволодіти позапрограмними практичними навичками. Про відкриття хірургічної школи при медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна буде оголошено додатково.

Будьте уважні та не довіряйте інформації, що отримана з недостовірних джерел!