Новини

10 листопада 2016 року

Реалізовано та запущено систему дистанційної підготовки та контроля рівню знань студентів до КРОК-2

Реалізовано та запущено систему дистанційної підготовки та контроля рівню знань студентів до КРОК-2

З 11 листопада 2016 року студенти медичного факультету розпочали використання системи дистанційної підготовки до КРОК-2 на базі Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного навчання) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Презентація системи відбудеться 11 листопада 2016 року о 15.00 у аудиторії 5-80 Північного корпусу Університету. Запрошуємо всіх зацікавлених!

Систему реалізовано на широко відомій та популярній у вищих навчальних закладах всього світу платформі Moodle (докладніше за посиланням).

Сервер дистанційного навчання доступний за посиланням. Автором ідеї, розробником та координатором проекту є куратор веб-ресурсів медичного факультету, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Козлов Олександр Петрович.

Дистанційний курс підготовки та контролю рівню знань студентів є лише одним з компонентів системи підготовки, що включає також друковані та електронні керівництва, спеціально розроблене програмне забезпечення для оффлайн-роботи на персональних комп’ютерах та у комп’ютерних класах факультету.

Особливістю та відмінною рисою реалізованої системи підготовки до КРОК-2 є унікальний підхід до сортування та форми подання тестових завдань, що базується на результатах глибинного статистичного аналізу екзаменаційних буклетів минулих років, наявність пояснюючих коментарів викладачів до питань з окремих дисциплін, можливість отримання онлайн-консультацій зі складних питань студентами. З теперішнього часу підготовка до КРОК-2 студентів медичного факультету можлива цілодобово 365 днів на рік.

Логіни та паролі для доступу до сервера дистанційного навчання студенти 6 курсу медичного факультету можуть отримати у координатора проекту, к. мед. н., доцента кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Козлова Олександра Петровича за графіком, що затверджений деканатом та узгоджений зі старостами груп.

Окрім дистанційної підготовки до КРОК-2 студентам пропонуються дистанційні супроводжуючі курси зі значної кількості дисциплін, що вивчаються, з можливістю віддаленого доступу до програми дисципліни, календарних та тематичних планів, методики оцінки знань та вмінь студентів, банкам тестових завдань та контрольних запитань для поточного та підсумкового модульного контролю, методичним матеріалам, навчальним відео, презентаціям, схемам тощо. Створення нових курсів та удосконалення існуючих продовжується на постійній основі.

Науково-педагогічний колектив медичного факультету бажає студентам комфортної та продуктивної підготовки та навчання й досягнення високих результатів!


Фотозвіт з заходу: