Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 1142

17 жовтня 2016 року

Викладач кафедри гігієни та соціальної медицини успішно захистила кандидатську дисертацію

Викладач кафедри гігієни та соціальної медицини успішно захистила кандидатську дисертацію

Кривонос Кристина Анатоліївна, викладач кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, захистила кандидатську дисертацію. Робота на тему «Обґрунтування регіональної концепції з охорони здоров’я населення та довкілля від впливу відходів» була написана за спеціальністю 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" та захищена у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Щербань Микола Гаврилович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, Центральна науково-дослідна лабораторія, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шевченко Олександр Анатолійович, Державна установа «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри гігієни та екології;

доктор медичних наук, професор Кондратюк Володимир Андрійович, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», професор кафедри загальної гігієни та екології.

«Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів і їх вплив на довкілля дедалі зростає. Однак до цього часу не збудовано жодного спеціалізованого заводу з переробки токсичних промислових відходів, немає належним чином організованої системи збирання, зберігання та їх видалення. А наукові здобутки у цій сфері вкрай низькі», – наголосив Щербань Микола Гаврилович, науковий керівник доктор медичних наук, професор ХНМУ МОЗ України.

«Саме тому дисертаційна робота Христини Анатоліївни є безумовно актуальною, своєчасною і важливою», – підкреслив він.