Новини

22 червня 2016 року

Успішний захист дисертації за спеціальністю «Генетика» - результат плідної наукової співпраці фахівців медичного факультету та Інституту генетики репродукції

Успішний захист дисертації за спеціальністю «Генетика» - результат плідної наукової співпраці фахівців медичного факультету та Інституту генетики репродукції

15 травня 2016 року наказом № 503 МОН України затверджено присудження вченого ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика» Юлії Вікторівні Гонтар. Дисертацію на тему «Цитогенетичні характеристики різних онтогенетичних етапів розвитку людини у рамках ДРТ» виконано на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під керівництвом професора кафедри акушерства та гінекології Олени Михайлівни Федоти.

Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.562.02 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України (м. Київ).

Роботу присвячено аналізу та виявленню факторів ризику порушень фертильності й виникнення хромосомних аномалій у жінок та чоловіків на різних етапах розвитку людини з використанням допоміжних репродукційних технологій. Юлія Вікторівна - магістр нашого університету (2008 р., керівник проф. О. М. Федота), в даний час завідує діагностичною лабораторією Медичного центру «ІГР», Інституту генетики репродукції (м. Київ).

Медичний факультет Каразінського університету та Інститут генетики репродукції пов’язує багаторічна плідна співпраця, та інтеграція академічної науки та надсучасних медичних технологій дозволяє знаходити нові практичні рішення, ефективно долати проблеми порушення фертильності людини та має міжнародне визнання.