Кудревич Олександр Миколайович

Завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: патологія гепатопанкреатобіліарної зони і шлунково-кишкового тракту, а також вилочкової залози

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 694, майдан Свободи,6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: o.m.kudrevych@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 705-08-59

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: хірургія; хірургія з дитячою хірургією

Додаткова інформація: співавтор 50 наукових публікацій, із яких 1 монографія, 3 підручника, 2 патенти України на винахід, низка методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів