Клінічні бази кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Клінічними базами кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії є провідні заклади системи охорони здоров’я України, відомі своїм науковим та клінічним потенціалом далеко за межами України.

На сьогоднішній день кафедра має три клінічні бази.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України» - науково-дослідний інститут, заснований у 1930 році в Харкові. Інститут ставить перед собою завдання за рішенням проблем невідкладної хірургії і переливання крові, лікуванню ран, пересадки органів і тканин, лікуванні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Клінічна база має наступні відділення: 6 хірургічних відділень, ендоскопічне, відділення інтенсивної терапії, кардіохірургічне, судинне, радіо-діагностичне. Клініка має сучасну діагностичну і хірургічну апаратуру.

Харківська міська отоларингологічна клінічна лікарня № 30. У установі є єдині в м. Харкові фоніатрічеськие і сурдологічні кабінети для дорослих і дітей, а також кабінети кріохірургічного лікування і лазеротерапії. У лікарні проводять відновлювально-реконструктівні операції носа, операції по видаленню чужорідних тіл стравоходу, операції на лімфоглоточному кільці, операції на додаткових пазухах носа у хворих з гнійною і негнійною патологією, видалення ендоларінгиальних утворень гортані і багато що інше. Сучасне діагностичне устаткування дозволять проводити оперативні втручання з використанням відео ендоскопічних систем з цифровим записом і комп'ютерною обробкою інформації.

ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» – ведучий лікувально-діагностичний, організаційно-методичний і науково-практичний центр Українських залізниць по неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинній хірургії, психіатрії. За останні роки одним з основних напрямів діяльності ЦКЛ УЗ було забезпечення на сучасному рівні допомоги при судинних поразках мозку, серця, аорти, нирок, периферичних судин. Діапазон допомоги – від гострих станів до етапу реабілітації, від томографій, ангіографічних, допплерографічних досліджень до радикальних хірургічних втручань. Тут проводиться ангіопластика, стентування коронарних артерій і магістральних артерій головного мозку, нирок, операції шунтування і протезування судин, операції на сонних артеріях, включаючи їх стентування, а також всіляке медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування, відновна терапія при рухових і мовних порушеннях, кардіологічна реабілітація після інфарктів, після операцій аорто-коронарного шунтування, протезування клапанів, медична допомога при порушеннях сердечного ритму.

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори з участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, що проходять на клінічних базах кафедри.

Клінічна робота кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.